BATSU-TAKAHASHI

YEAR ROUND

福井市にあるセレクトショップ“バツタカハシ”

メンズファッション&レディースファッションのセレクトショップ

花堂本店 Men's
バツタカハシ 花堂本店メンズ
花堂本店 Lady's
バツタカハシ 花堂本店
レディース
Roots by Batsu Takahashi Men's
バツタカハシ ルーツ メンズ
Show More

公式アカウント

  • Instagram クリーン

​花堂Men's

  • Instagram クリーン

​花堂Lady's

お問い合わせ

 

0776-35-4298

 

copyright © 2020 BATSU-TAKAHASHI. All Rights Reserved.

36_edited